Uniwin tillämpar IT- och Telekomföretagens standardavtal för IT-Tjänster.
Uniwin äger inte rätt att själva distribuera avtalen men det går bra att beställa bestämmelserna direkt från IT&Telekomföretagen på adress: http://www.itotelekomforetagen.se/standardavtal.
Nedan tillägg gäller tillsammans med IT & Telekomföretagens Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2008.
Vid motstridigheter har bestämmelserna enligt detta tillägg företräde framför andra bestämmelser i Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2008.

Har du installerat en av våra apps för Shopify skal du kolla våra Privacy Policy information för appen det gäller:
Shopify Fortnox App
Shopify Unifaun App
Shopify nShift Checkout Pro App
Shopify Pacsoft App
Shopify Shipit App
Shopify Airmee App
Shopify Postnord App
Shopify Gordon Delivery App
Shopify Urb-it App
Shopify Fraktjakt App

GDPR EU Cookie Policy: Cookie Policy